web&design P-M-Shttp://www.p-m-s.nlshapeimage_1_link_0

Technische specificaties aanlevering

advertentie materiaal:


Bladspiegel:   210 x 297 mm (BxH)

2/1 pagina’s:  426 x 303 mm (BxH) (incl. 3 mm afsnede)

1/1 pagina:  216 x 303 mm (BxH) (incl. 3 mm afsnede)


Digitale bestanden in bestandsformaat Certified PDF tijdschriften Nederland, of InDesign documenten CS5 of lager, vergezeld van kleurproeven, fonts en evt. illustraties, eps of tiffs, geschikt gemaakt cq. vervaardigd voor Apple/Macintosh. Bij aanlevering litho’s kleurproeven meeleveren. Porti en tarieven t.b.v. inserts, outserts enz. in overleg en op aanvraag. Model vooraf ter inzage.


Afwijkingen van deze aanleveringsvoorwaarden kunnen risico’s, extra werk en extra kosten met zich meebrengen. Deze kosten worden aan opdrachtgever doorberekend. Ook extra kosten, zoals lithokosten, onvoorziene kosten enz. voor niet schoon en gereed aangeleverd materiaal worden eveneens doorberekend.


Alle opdrachten worden geaccepteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de leverings- en betalingsvoorwaarden en de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en Kamers van Koophandel.

contactcontact.htmlshapeimage_2_link_0
home  |  tarieven  |  aanleveren   |  contact   home.htmltarieven.htmlcontact.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3
contact.html

klik hier voor een impressie van

de lancering

film.html